Alltomlinser.se - Kontaktlinser i Sverige Lensshopper.co.uk - Contact Lenses in the United Kingdom Kontaktlinsenguide.de - Kontaktlinsen in Deutschland Lensshopper.com - Contact Lenses in the United States Lentillesdecontactonline.fr - Lentilles de Contact en France Nettilinssit.fi - Piilolinssit Lentiacontattoonline.it - Lenti a Contatto in Italia Kontaktlinseronline.no - Kontaktlinser i Norge Lensshopper.nl - Contactlenzen

https://www.alltomlinser.se/Allt om Linser ⤏ 
Fråga optikernlinser-fragor.asp ⤏ 
Synundersökning
Facebook Instagram

Synundersökning – Hur går det till? – Till vilket pris?

En synundersökning innebär att man besöker en optiker som genom en noggrann ögonundersökning kan fastställa vilken typ av status man har på sina ögon/sin syn och där denne sedan kan skriva ut recept på ett lämpligt hjälpmedel såsom exempelvis glasögon eller linser. Många personer gruvar sig och skjuter upp sin synundersökning; antingen av rädsla för att få sina farhågor bekräftade eller av mer fåfänga skäl som att exempelvis glasögon skulle vara estetiskt förfulande.

Innehåll artikel

synundersökning

Vår syn blir sämre ju äldre vi blir och det är något som de flesta av oss kommer att uppleva. I vissa fall redan i tidig ålder - i andra så kommer problemen lite senare. Problem som dessutom ser olika ut från person till person och där åtgärderna även de blir varierande. Tillvägagångssättet för att upptäcka- och få svar på vilket typ av ögonproblem man har är dock detsamma oavsett: att genomföra en synundersökning.

Synundersökning är en omfattande ögonundersökning

En synundersökning är dessutom mer än att bara kontrollera synen; själva ordet är egentligen lite missvisande. Faktum är att man genom en synundersökning även kontrollerar ögonen och, genom detta, kan upptäcka sjukdomar som därmed kan botas/korrigeras i tid och på ett tidigare stadie.

Därför kan termen ögonundersökning vara gångbart och ge en bättre bild av hur omfattande en synundersökning faktiskt är. Du får, helt enkelt, även svar på hur dina ögon egentligen mår.

En synundersökning bör göras på regelbunden basis

Genom en synundersökning så kan man på ett bättre sätt förebygga synfel och ögonproblem. Det går att dra klara paralleller till ett annat område för att understryka vikten av att med jämna mellanrum besöka en optiker för kontroller - nämligen till tandläkaren. Att kontrollera sina tänder hos en tandläkare är givet för de flesta; lika givet och samma tanke ska även gälla för en optiker. En synundersökning kostar heller inte så mycket att genomföra (något vi ska återkomma till senare) och det är definitivt att anse som en investering i den egna hälsan.

synundersökning pris

Hur går en synundersökning till?

En given fråga är följande: hur går en synundersökning till? Förenklat så kan vi dela in den i tre faser:

 • Förundersökning: Du träffar din optiker och förklarar dina problem. En mindre undersökning - en “förundersökning” genomförs ute i butiken.

 • Undersökning: Den stora delen handlar om denna fas; här kontrolleras din syn och dina ögon mer noggrant av optikern.

 • Ordination: Efter undersökning så kommer du och din optiker att samtala kring vilka problem som påträffats samt vilken typ av lösning som rekommenderas dig. Det kan handla om glasögon och/eller linser och oavsett vilket så kommer ett recept att skrivas ut, färdigt för dig att använda.

Det var den enkla förklaringen. Om vi däremot bryter ner dessa tre faser till mindre beståndsdelar så kan följande steg ge en bättre bild av hur en synundersökning går till "på riktigt":

 • Initial undersökning: Din syn kontrolleras i en syndator ute i butiken. Här får optikern en snabb bild av hur dina ögon- och hur din syn fungerar.

 • Bakgrund och förväntningar: Du får sitta ned med optikern och berätta om dina aktuella synproblem samt även ge information kring eventuell medicinering, släktförhållanden (finns det ögonsjukdomar i släkten?) och berätta rent allmänt om ögonens hälsotillstånd. Vidare kommer ni här att titta lite närmare på dina behov samt hur din vardag ser ut - sportar du mycket, är du en aktiv människa, sitter du mycket framför datorn och finns det andra saker att ha i åtanke? Allt sätts in i en kontext som förenklar för både dig och din optiker att hitta en lösning.

 • Preliminära tester: Olika undersökningar genomförs i syfte att bland annat bedöma eventuell skelning, hur ditt färgseende fungerar samt hur ditt synfält ser ut.

 • Refraktionsundersökning: Optikern gör, efter flera olika undersökningar, en samlad bedömning kring dina ögons status, vilka lämpliga alternativ som finns samt vilken typ av styrka dina glasögon- eller linser ska ha.

 • Samarbete mellan ögonen: För att ha en så bra vardag som möjligt så krävs det ett gott samarbete mellan ögonen. Detta samspel kontrolleras och det görs även hur dina ögon rör sig; allt för att du i framtiden ska få en så komfortabel syn som möjligt.

 • Ögonens hälsa: Med hjälp av olika instrument så kontrolleras ögonen både in- och utvändigt för att utesluta att det finns någon typ av ögonsjukdom (som då måste behandlas på ett annat sätt).

 • Ordination: Du och din optiker hittar ett gemensamt korrektionsval - utifrån de givna fakta som finns på bordet; inklusive dina önskemål.

 • Synprotokoll: Det är bra om ett synprotokoll förs där optikern skrivit ner ditt synfel samt hur ljuset bryts i dina ögon. I detta kan även en notering om återbesök göras. Ett synprotokoll är inget recept; men det är en sammanfattning av vilka synfel du har och vilken hälsostatus dina ögon håller.

 • Tillpassning: Här provar du ut dina glasögon och känner att bågen uppfyller dina krav på utseende, komfort och dina övriga behov. Då du sedan hämtar dina glasögon så kommer en extra kontroll att genomföras där man säkerställer att resultatet - både gällande synkorrigering och bekvämlighet - är enligt förväntan. Gäller det linser så kommer du att få hjälp med att lära dig proceduren vid insättning och uttagning samt ges fakta om skötsel, hygien och förvaring.

Märk väl: en synundersökning kan se olika ut beroende på vilken optiker du besöker - men på det stora hela så följer man dessa steg och de ska också, oavsett ordningen, finnas. Vissa saker - som stegen ovan - ska alltid finnas och detta enligt den branschnorm som Optikerförbundet tagit fram.

Synundersökning barn

En synundersökning för barn skiljer sig något i jämförelse med en synundersökning för vuxna. Detta på grund av att barn kan ha svårt för att specifikt berätta hur deras synproblem upplevs. Optikern eller ögonläkaren måste därför använda ett annat tillvägagångssätt för att reda ut de ögonrelaterade problemen. Tänk dock på att om barnet är under åtta år gammalt ska en ögonläkare kontaktas istället för en optiker.

Så går synundersökningen för barn till

 • Tavla med bokstäver: Ofta används en syntavla med endast fyra bokstäver som upprepas. Utöver denna restriktion så är tavlan av samma typ som används av vuxna. H, V, O och T är de bokstäver som används på tavlan. Samma bokstäver används på den tavla som barnet har i sitt knä. Ögonläkaren eller optikern pekar ut en bokstav på tavlan som sedan barnet i sin tur ska matcha med samma bokstav på sin tavla.

 • Ett öga i taget: En annan vanlig metod är att testa synskärpan på barn med hjälp av ett öga i taget. Det innebär att det öga som inte används får en ögonlapp över sig.

 • Roterande E: En vanlig metod vid synundersökningar för barn är att använda ett roterande E. Det roterande E:et roteras åt olika håll och barnet får härma och visa hur E:et ser ut och åt vilket håll det pekar.

 • Bilder och symboler: I vissa fall använder man sig även av bilder och symboler, exempelvis bilder på blommor eller djur.

Synundersökning pris – Vad är rimligt att betala?

Som vi skrev ovan; en synundersökning kan te sig lite olika beroende på vilken optiker man besöker. Detsamma gäller priset som även det är varierande. Det kan därför vara läge att utnyttja konkurrensen lite och välja den billigaste synundersökning som erbjuds. Bor man i en större stad som exempelvis Stockholm så kan man utan tvekan jämföra priser och sedermera hitta en billig synundersökning som bäst passar den egna plånboken.

Gratis synundersökning – Finns det?

Finns det gratis synundersökning? Ja, det finns även exempel på där en synundersökning är helt gratis. Och; det finns även exempel på där en optiker erbjuder en synundersökning för en krona. Men, här bör man vara lite vaksam och kolla upp vad som gäller för att man ska få synundersökningen utförd.

Tänk på att din optiker ska vara legitimerad

I många fall så kan dessa kampanjer handla om att du får en billig synundersökning i Stockholm (eller var du nu än må bo) eller en gratis sådan mot att du köper exempelvis dina glasögon- eller dina linser just där. Du bör alltså läsa det finstilta och det som står mellan raderna innan du binder dig till en specifik optiker/kedja.

Det viktigaste dock är följande: Den optiker som genomför din synundersökning ska vara legitimerad av Socialstyrelsen. En legitimerad optiker lyder under Sjuk- och Hälsolagen och det innebär att din patientjournal är skyddad/sekretessbelagd i tio år. Detta utöver att din synundersökning sker på ett korrekt sätt. En billig synundersökning, utförd av en icke-legitimerad optiker, är inte värd någonting.

Vanliga frågor om synundersökning

 • Hur ofta ska/bör man göra en synundersökning?

  Generellt kan man säga att du som har ett synfel bör kontrollera din syn vartannat år. Det kan dock variera. Om man märker någon förändring eller problem med sin syn så ska man givetvis söka sig till en optiker så fort man upptäcker detta.

 • Vad är det för skillnad mellan en synundersökning och en ögonundersökning?

  En ögonundersökning utförs av en ögonläkare som kontrollerar om det finns sjukdomar eller förändringar i ögat som behöver behandlas. Har man symptom på sjukdom så ska man besöka en ögonläkare. En ögonläkare har medicinsk utbildning och kan skriva ut receptbelagd medicin.

  En synundersökning utförs av en optiker som kontrollerar din synskärpa och tar fram kontaktlinser eller glasögon som förbättrar din syn. En optiker är inte medicinskt utbildad och har ingen rätt att skriva ut receptbelagd medicin eller att diagnosticera ev. sjukdomar.

 • Enligt mitt recept så har jag en PD på 31, vad menas med det?

  PD står för pupillavstånd (Pupillary Distance) och detta anger antal millimeter mellan dina två pupiller.

 • Hur lång tid tar en synundersökning?

  En normal synundersökning tar allt mellan 15- 45 minuter, men det beror på vem som ska undersökas. Vid synundersökning av äldre personer med t ex. starr eller någon sjukdom som kan påverka synen så tar det längre tid än för en ung frisk person.

 • Vad behöver jag tänka på inför en synundersökning?

  Har du kontaktlinser eller glasögon sedan tidigare så är det bra om du tar med dom. Tar du receptbelagda mediciner så är det bra att ge en lista på dessa till optikern. Är det din första synundersökning så tänk igenom hur du upplever din syn och om du har ev. frågor du vill ställa till optikern. Har du varit på synundersökning tidigare så är det bra om du tänker igenom om det skett några förändringar i din syn sedan förra undersökningen.

 • 2.
 • 163 kr163
 • Mister Spex
 • 3.
 • 166 kr166
 • YourLenses

Prisjämför fler Focus Dailies linser
kontaktlinser och makeup
Vad ska man tänka på när man använder smink tillsammans med kontaktlinser?
» Läs mer


bada med linser
Vad kan hända om man badar eller duschar med linser ? Är det verkligen farligt?
» Läs mer


Ergonomi - ögonhälsa

Ansträngda och irriterande ögon är ett växande ergonomiskt problem.
» Läs mer


Skelning

Skelning minskar samarbetet mellan ögonen och kan bl a orsaka nackbesvär och synrubbningar.
» Läs mer
Erbjudanden endagslinser
Freshlook One-dayFreshlook One-day
113 kr
Lenson
Biomedics 1 Day ExtraBiomedics 1 Day Extra
354 kr
YourLenses
Soflens Daily DisposableSoflens Daily Disposable
123 kr
Lenson

Fråga vår optiker

Alltomlinser.se

Om oss | Kontakta oss | Tipsa en vän | Nyhetsbrev | Sitemap | Partners | Öppet köp | Press | RSS | Cookies | GDPR

Alltomlinser.se är en oberoende informationssida om kontaktlinser,
inte associerad med någon leverantör eller återförsäljare av linser.

Copyright © 2006-2020 Alltomlinser.se - All Rights Reserved.


Följ oss på FacebookFölj oss på Instagram