Alltomlinser.se - Kontaktlinser i Sverige Lensshopper.co.uk - Contact Lenses in the United Kingdom Kontaktlinsenguide.de - Kontaktlinsen in Deutschland Lensshopper.com - Contact Lenses in the United States Lentillesdecontactonline.fr - Lentilles de Contact en France Nettilinssit.fi - Piilolinssit Lentiacontattoonline.it - Lenti a Contatto in Italia Kontaktlinseronline.no - Kontaktlinser i Norge Lensshopper.nl - Contactlenzen

https://www.alltomlinser.se/Allt om Linser ⤏ 
Fråga optikernlinser-fragor.asp ⤏ 
Synundersökning
Facebook Instagram

Synundersökning – Hur går det till? – Till vilket pris?

En synundersökning innebär att man besöker en optiker som genom en noggrann ögonundersökning kan fastställa vilken typ av status man har på sina ögon/sin syn och där denne sedan kan skriva ut recept på ett lämpligt hjälpmedel såsom exempelvis glasögon eller linser.

Innehåll artikel

Många personer gruvar sig och skjuter upp sin synundersökning; antingen av rädsla för att få sina farhågor bekräftade eller av mer fåfänga skäl som att exempelvis glasögon skulle vara estetiskt förfulande.

synundersökning

Vår syn blir sämre ju äldre vi blir och det är något som de flesta av oss kommer att uppleva. I vissa fall redan i tidig ålder - i andra så kommer problemen lite senare. Problem som dessutom ser olika ut från person till person och där åtgärderna även de blir varierande. Tillvägagångssättet för att upptäcka- och få svar på vilket typ av ögonproblem man har är dock detsamma oavsett: att genomföra en synundersökning.

Synundersökning är en omfattande ögonundersökning

En synundersökning är dessutom mer än att bara kontrollera synen; själva ordet är egentligen lite missvisande. Faktum är att man genom en synundersökning även kontrollerar ögonen och, genom detta, kan upptäcka sjukdomar som därmed kan botas/korrigeras i tid och på ett tidigare stadie.

Därför kan termen ögonundersökning vara gångbart och ge en bättre bild av hur omfattande en synundersökning faktiskt är. Du får, helt enkelt, även svar på hur dina ögon egentligen mår.

En synundersökning bör göras på regelbunden basis

Genom en synundersökning så kan man på ett bättre sätt förebygga synfel och ögonproblem. Det går att dra klara paralleller till ett annat område för att understryka vikten av att med jämna mellanrum besöka en optiker för kontroller - nämligen till tandläkaren. Att kontrollera sina tänder hos en tandläkare är givet för de flesta; lika givet och samma tanke ska även gälla för en optiker. En synundersökning kostar heller inte så mycket att genomföra (något vi ska återkomma till senare) och det är definitivt att anse som en investering i den egna hälsan.

synundersökning pris

Hur går en synundersökning till?

En given fråga är följande: hur går en synundersökning till? Förenklat så kan vi dela in den i tre faser:

 • Förundersökning: Du träffar din optiker och förklarar dina problem. En mindre undersökning - en “förundersökning” genomförs ute i butiken.

 • Undersökning: Den stora delen handlar om denna fas; här kontrolleras din syn och dina ögon mer noggrant av optikern.

 • Ordination: Efter undersökning så kommer du och din optiker att samtala kring vilka problem som påträffats samt vilken typ av lösning som rekommenderas dig. Det kan handla om glasögon och/eller linser och oavsett vilket så kommer ett recept att skrivas ut, färdigt för dig att använda.

Det var den enkla förklaringen. Om vi däremot bryter ner dessa tre faser till mindre beståndsdelar så kan följande steg ge en bättre bild av hur en synundersökning går till "på riktigt":

 • Initial undersökning: Din syn kontrolleras i en syndator ute i butiken. Här får optikern en snabb bild av hur dina ögon- och hur din syn fungerar.

 • Bakgrund och förväntningar: Du får sitta ned med optikern och berätta om dina aktuella synproblem samt även ge information kring eventuell medicinering, släktförhållanden (finns det ögonsjukdomar i släkten?) och berätta rent allmänt om ögonens hälsotillstånd. Vidare kommer ni här att titta lite närmare på dina behov samt hur din vardag ser ut - sportar du mycket, är du en aktiv människa, sitter du mycket framför datorn och finns det andra saker att ha i åtanke? Allt sätts in i en kontext som förenklar för både dig och din optiker att hitta en lösning.

 • Preliminära tester: Olika undersökningar genomförs i syfte att bland annat bedöma eventuell skelning, hur ditt färgseende fungerar samt hur ditt synfält ser ut.

 • Refraktionsundersökning: Optikern gör, efter flera olika undersökningar, en samlad bedömning kring dina ögons status, vilka lämpliga alternativ som finns samt vilken typ av styrka dina glasögon- eller linser ska ha.

 • Samarbete mellan ögonen: För att ha en så bra vardag som möjligt så krävs det ett gott samarbete mellan ögonen. Detta samspel kontrolleras och det görs även hur dina ögon rör sig; allt för att du i framtiden ska få en så komfortabel syn som möjligt.

 • Ögonens hälsa: Med hjälp av olika instrument så kontrolleras ögonen både in- och utvändigt för att utesluta att det finns någon typ av ögonsjukdom (som då måste behandlas på ett annat sätt).

 • Ordination: Du och din optiker hittar ett gemensamt korrektionsval - utifrån de givna fakta som finns på bordet; inklusive dina önskemål.

 • Synprotokoll: Det är bra om ett synprotokoll förs där optikern skrivit ner ditt synfel samt hur ljuset bryts i dina ögon. I detta kan även en notering om återbesök göras. Ett synprotokoll är inget recept; men det är en sammanfattning av vilka synfel du har och vilken hälsostatus dina ögon håller.

 • Tillpassning: Här provar du ut dina glasögon och känner att bågen uppfyller dina krav på utseende, komfort och dina övriga behov. Då du sedan hämtar dina glasögon så kommer en extra kontroll att genomföras där man säkerställer att resultatet - både gällande synkorrigering och bekvämlighet - är enligt förväntan. Gäller det linser så kommer du att få hjälp med att lära dig proceduren vid insättning och uttagning samt ges fakta om skötsel, hygien och förvaring.

Märk väl: en synundersökning kan se olika ut beroende på vilken optiker du besöker - men på det stora hela så följer man dessa steg och de ska också, oavsett ordningen, finnas. Vissa saker - som stegen ovan - ska alltid finnas och detta enligt den branschnorm som Optikerförbundet tagit fram.

Nytillpassning linser

När man skaffar sig kontaktlinser för första gången görs en nytillpassning. Man bokar tid hos en optiker för att genomgå en synundersökning. Genom att mäta ögats inre tryck, mäta synnedsättningen och kontrollera ögonens allmänna hälsa kan optikern ordinera lämplig synkorrigering.

Själva linsutprovningen görs grundligt. Eftersom varje öga är unikt till form och storlek tar optikern mått på ögat och dess yta och mäter dess krökning, kontrollerar ögats fukthalt och eventuell torrhet. Allt för att linserna ska sitta så bra och bekvämt så möjligt. Hornhinnan undersöks för att utesluta skador eller problem.

Nästa steg är att prova ut linser för att försäkra sig om att synkorrigeringen fungerar som den ska samt att passformen är den rätta, att de sitter bekvämt. Det tar en liten stund innan linserna hamnar ordentligt på plats.

Optikern lär även ut hur man hanterar sina linser, med skötsel och isättning och urtagning. Vanligtvis ses man åter efter en tid för en uppföljning för att se att allt fungerat bra.

Synundersökning barn

En synundersökning för barn skiljer sig något i jämförelse med en synundersökning för vuxna. Detta på grund av att barn kan ha svårt för att specifikt berätta hur deras synproblem upplevs. Optikern eller ögonläkaren måste därför använda ett annat tillvägagångssätt för att reda ut de ögonrelaterade problemen. Tänk dock på att om barnet är under åtta år gammalt ska en ögonläkare kontaktas istället för en optiker.

Så går synundersökningen för barn till

 • Tavla med bokstäver: Ofta används en syntavla med endast fyra bokstäver som upprepas. Utöver denna restriktion så är tavlan av samma typ som används av vuxna. H, V, O och T är de bokstäver som används på tavlan. Samma bokstäver används på den tavla som barnet har i sitt knä. Ögonläkaren eller optikern pekar ut en bokstav på tavlan som sedan barnet i sin tur ska matcha med samma bokstav på sin tavla.

 • Ett öga i taget: En annan vanlig metod är att testa synskärpan på barn med hjälp av ett öga i taget. Det innebär att det öga som inte används får en ögonlapp över sig.

 • Roterande E: En vanlig metod vid synundersökningar för barn är att använda ett roterande E. Det roterande E:et roteras åt olika håll och barnet får härma och visa hur E:et ser ut och åt vilket håll det pekar.

 • Bilder och symboler: I vissa fall använder man sig även av bilder och symboler, exempelvis bilder på blommor eller djur.

Synundersökning pris – Vad är rimligt att betala?

Som vi skrev ovan; en synundersökning kan te sig lite olika beroende på vilken optiker man besöker. Detsamma gäller priset som även det är varierande. Det kan därför vara läge att utnyttja konkurrensen lite och välja den billigaste synundersökning som erbjuds. Bor man i en större stad som exempelvis Stockholm så kan man utan tvekan jämföra priser och sedermera hitta en billig synundersökning som bäst passar den egna plånboken.

Gratis synundersökning – Finns det?

Finns det gratis synundersökning? Ja, det finns även exempel på där en synundersökning är helt gratis. Och; det finns även exempel på där en optiker erbjuder en synundersökning för en krona. Men, här bör man vara lite vaksam och kolla upp vad som gäller för att man ska få synundersökningen utförd.

Tänk på att din optiker ska vara legitimerad

I många fall så kan dessa kampanjer handla om att du får en billig synundersökning i Stockholm (eller var du nu än må bo) eller en gratis sådan mot att du köper exempelvis dina glasögon- eller dina linser just där. Du bör alltså läsa det finstilta och det som står mellan raderna innan du binder dig till en specifik optiker/kedja.

Det viktigaste dock är följande: Den optiker som genomför din synundersökning ska vara legitimerad av Socialstyrelsen. En legitimerad optiker lyder under Sjuk- och Hälsolagen och det innebär att din patientjournal är skyddad/sekretessbelagd i tio år. Detta utöver att din synundersökning sker på ett korrekt sätt. En billig synundersökning, utförd av en icke-legitimerad optiker, är inte värd någonting.

Synundersökningar på nätet - en bra idé?

Det första man kan säga gällande synundersökningar via nätet är - dessvärre - att de inte säger så påtagligt mycket om din ögonhälsa.

Ett test via nätet kan säga något om hur pass skarp syn du har samt om du lider av ett eventuellt brytningsfel. En del av dessa tester inkluderar även kontrast och test av färgblindhet, men de som gör så är som regel inte speciellt exakta.

Inget av dessa tester säger egentligen någonting om hur dina ögon mår och statusen på din ögonhälsa. Lider du av grå starr, glaukom eller makuladegeneration? Det får du inte reda på vid en synundersökning online.

Frågan är varför det sker en sådan ökning av onlinetester? Man kan naturligtvis inte komma ifrån att peka på bekvämligheten som ett skäl. Att sitta framför datorn och direkt få ett resultat framför den ansträngning som krävs i att gå till en optiker eller en ögonläkare ska inte underskattas. Man ska dock vara medveten om att bekvämligheten aldrig får stå över förnuftet: en årlig kontroll hos en optiker ska alltid ske. Det besöket är den enda vägen att ta i syfte att säkerställa att dina ögon verkligen mår bra.

Dock: ett onlinetest kan ha ett riktigt värde om du använder testet på ett korrekt sätt.

Den första fördelen med en undersökning online är att den ger dig ett snabbt svar kring eventuella förändringar i din syn. Har du misstankar om att din syn blivit sämre så kan ett onlinetest ge dig svaret. Du får helt enkelt en bekräftelse om att glasen på dina glasögon är för svaga - och detta utan att du behöver besöka en optiker.

Synundersökning online

En annan fördel har vi nämnt ovan: ett syntest via nätet kan ge dig ett svar angående brytningsfel. Var dock medveten om att det handlar om tester som bygger på en teknik som ännu är i sin linda. De är inte hundra procent tillförlitliga. Dra alltså inte alltför snabba slutsatser kring resultatet. Fruktar du att någonting är fel med dina ögon så är det fortfarande en fråga som bäst svaras på av en optiker.

Risker med synundersökning online

Det man bör vara medveten om är att det inte är någon utbildad eller erfaren optiker som utför testet och som undersöker dina ögon. Sjukdomar som glaukom och grå starr syns, som sagt, inte och det är allvarliga saker som en optiker aldrig skulle missa i samband med en normal synundersökning. Och: ju tidigare en sådan sjukdom upptäcks - desto mindre risk är det att den vållar allvarliga problem för dig. Tvivlar du kring din egen ögonhälsa så är en synundersökning online inte vägen att gå.

En annan viktig sak berör den sköra teknologin vi ovan berörde. Vad händer om du får fel recept - baserat på ett felaktigt resultat av synundersökningen. Det finns ingen historik att tillgå - som fallet är hos en optiker - utan allt sker baserat på resultatet av undersökningen. Hos en optiker kan ett test alltid matchas mot ett tidigare och därmed kan också ett resultat verifieras på ett helt annat sätt. Faran med att använda linser - eller glasögon - med fel styrka ska inte underskattas. Det blir ett irritationsmoment mer i vardagen, huvudvärk kan uppkomma och hur kommer det att påverka dig i trafiken? Risker, minst sagt.

Rent ekonomiskt finns även andra frågetecken. Vad händer om du får fel recept? Får du göra om testet gratis eller måste du betala för ännu ett sådant?

Det finns lite för många osäkerhetsmoment kring ett syntest via nätet.

Vad kostar det då?

En synundersökning via nätet kostar lite mindre än vad motsvarande undersökning gör hos en optiker. Men, man får också vad man betalar för. Kvalitet och pris går ofta hand i hand. Och: går verkligen alla pengar som nätsidorna får in verkligen till utvecklingen av teknologin samt för att hålla sidan vid gång? Det bör man fråga sig.

En annan poäng är följande: hur ofta ser du att en synundersökning inkluderas i en kampanj hos en optiker? Det händer väldigt ofta: Köp glasögon - få en gratis synundersökning på köpet . Hur ofta ser du rabatter om 50- 60- 70- 80- eller 90% på en synundersökning om du väljer att köpa en produkt från optiker? Håll ögonen öppna. Det är definitivt inte svårt att spara pengar på denna fråga.

Det finns emellertid även gratis undersökningar online som mäter lång- och närsynthet samt astigmatism och färgblindhet. Ett sådant kan vara värt att testa till en början för att se om du eventuellt är i behov av glasögon eller linser. Se det som ett startskott innan du säkerställer behovet hos en optiker. Det är vårt råd.

Vanliga frågor om synundersökning

 • Hur ofta ska/bör man göra en synundersökning?

  Generellt kan man säga att du som har ett synfel bör kontrollera din syn vartannat år. Det kan dock variera. Om man märker någon förändring eller problem med sin syn så ska man givetvis söka sig till en optiker så fort man upptäcker detta.

 • Vad är det för skillnad mellan en synundersökning och en ögonundersökning?

  En ögonundersökning utförs av en ögonläkare som kontrollerar om det finns sjukdomar eller förändringar i ögat som behöver behandlas. Har man symptom på sjukdom så ska man besöka en ögonläkare. En ögonläkare har medicinsk utbildning och kan skriva ut receptbelagd medicin.

  En synundersökning utförs av en optiker som kontrollerar din synskärpa och tar fram kontaktlinser eller glasögon som förbättrar din syn. En optiker är inte medicinskt utbildad och har ingen rätt att skriva ut receptbelagd medicin eller att diagnosticera ev. sjukdomar.

 • Enligt mitt recept så har jag en PD på 31, vad menas med det?

  PD står för pupillavstånd (Pupillary Distance) och detta anger antal millimeter mellan dina två pupiller.

 • Hur lång tid tar en synundersökning?

  En normal synundersökning tar allt mellan 15- 45 minuter, men det beror på vem som ska undersökas. Vid synundersökning av äldre personer med t ex. starr eller någon sjukdom som kan påverka synen så tar det längre tid än för en ung frisk person.

 • Vad behöver jag tänka på inför en synundersökning?

  Har du kontaktlinser eller glasögon sedan tidigare så är det bra om du tar med dom. Tar du receptbelagda mediciner så är det bra att ge en lista på dessa till optikern. Är det din första synundersökning så tänk igenom hur du upplever din syn och om du har ev. frågor du vill ställa till optikern. Har du varit på synundersökning tidigare så är det bra om du tänker igenom om det skett några förändringar i din syn sedan förra undersökningen.

 • 1.
 • 207 kr207
 • Mister Spex

Prisjämför fler Focus Dailies linser
kontaktlinser och makeup
Vad ska man tänka på när man använder smink tillsammans med kontaktlinser?
» Läs mer


bada med linser
Vad kan hända om man badar eller duschar med linser ? Är det verkligen farligt?
» Läs mer


Ergonomi - ögonhälsa

Ansträngda och irriterande ögon är ett växande ergonomiskt problem.
» Läs mer


Skelning

Skelning minskar samarbetet mellan ögonen och kan bl a orsaka nackbesvär och synrubbningar.
» Läs mer
Erbjudanden endagslinser
Dailies Total 1Dailies Total 1
888 kr
Mister Spex
Dailies Total 1 For AstigmatismDailies Total 1 For Astigmatism
1.225 kr
Lenson
Biomedics 1 Day ExtraBiomedics 1 Day Extra
436 kr
Lenson

Fråga vår optiker

Alltomlinser.se

Om oss | Kontakta oss | Experter | Tipsa en vän | Nyhetsbrev | Sitemap | Öppet köp | Press | Cookies | GDPR

Alltomlinser.se är en oberoende informationssida om kontaktlinser,
inte associerad med någon leverantör eller återförsäljare av linser.

Copyright © 2006-2024 Alltomlinser.se - All Rights Reserved.


Följ oss på FacebookFölj oss på Instagram