Alltomlinser.se - Kontaktlinser i Sverige Lensshopper.co.uk - Contact Lenses in the United Kingdom Kontaktlinsenguide.de - Kontaktlinsen in Deutschland Lensshopper.com - Contact Lenses in the United States Lentillesdecontactonline.fr - Lentilles de Contact en France Nettilinssit.fi - Piilolinssit Lentiacontattoonline.it - Lenti a Contatto in Italia Kontaktlinseronline.no - Kontaktlinser i Norge Lensshopper.nl - Contactlenzen

https://www.alltomlinser.se/Allt om Linser ⤏ 
Fråga optikernlinser-fragor.asp ⤏ 
Diabetes påverkar synen och ögonen
Facebook Instagram

Diabetes påverkar synen och ögonen

Om man har diabetes så är det extra viktigt att hålla ögonen och synen under uppsikt. Diabetes - både typ 1 och typ 2 - är något som kan leda till en försämrad syn och där man också kan se att vissa ögonsjukdomar kan komma som en direkt konsekvens av sjukdomen.

Innehåll artikel

Diabetes är en systemsjukdom som påverkar många av kroppens delar och områden. Ögonen är definitivt inget undantag och här tänkte vi titta lite närmare på vad man som diabetiker bör vara medveten om - och uppmärksam på - sett till ögonens hälsa och den egna synen.

Diabetes ökar risken för ögonsjukdomar

Det vi först och främst kan säga är att diabetes ökar risken för att drabbas av vanliga ögonsjukdomar - grå starr (katarakt) och grön starr (glaukom), exempelvis. Dessa sjukdomar kan drabba alla, men som diabetiker så bör man vara extra uppmärksam på att förändringar i synen alltså kan bero på att man drabbats - helt av den enkla anledningen att man tillhör en riskgrupp.

Är du diabetiker? Besök en ögonläkare - inte en optiker

Och - här är en viktig detalj i sammanhanget: som diabetiker så gör man bäst i att söka sig till en ögonläkare snarare än en optiker för en undersökning. Har man exempelvis drabbats av Grön Starr så handlar det om en allvarlig ögonsjukdom där man ger sig själv bäst möjligheter om man får diagnosen på ett så tidigt stadie som möjligt. Många får sin diagnos för sent och då är det också svårt att göra någonting åt det.

Grå starr vanligt hos diabetiker

Gällande Grå Starr så är den sjukdomen vanlig även hos folk i gemen - i synnerhet äldre personer - och väldigt vanlig för diabetiker. Där kan en operation hjälpa och anses vara den vanligaste åtgärden. Det är emellertid viktigt att man som diabetiker blir undersökt på ett professionellt sätt. Detta för att klargöra att sjukdomen inte medfört några komplikationer som kan försvåra - eller förhindra - en operation.

Ögonläkare före en optiker - det är det tydliga budskapet som ges till en diabetiker som upptäckt synproblem eller problem med ögonen.

Sjukvården i framkant inom vård av ögonsjukdomar hos diabetiker

Vi ska även säga att sjukvården ligger i framkant gällande vård för diabetiker som lider av ögonsjukdomar. Detta både vad gäller undersökningar och gällande behandlingar. Sjukvården har metoder som kan upptäcka problem redan på ett tidigt stadie och som därigenom också möjliggör snabbare, mer effektiva behandlingar. Något som inte minst gäller den absolut vanligaste ögonsjukdomen för en diabetiker: Diabetesretinopati.

Diabetesretinopati – vanligaste ögonsjukdomen för diabetiker

Vad är då diabetesretinopati? Det enkla svaret är att det handlar om blödningar i näthinnan. På ögats näthinna - som sitter längst bak i ögat - så sitter glaskroppen fast. I näthinnan sitter våra synceller och dessa är ytterst viktiga för synen. De omvandlar ljuset till synsignaler och dessa skickas därefter vidare till hjärnan. Blodkärlen som sitter i näthinnan är ytterst känsliga för högt blodsocker och lider man av diabetes så drabbas man alltså - som en följd av det höga blodsockret - alltså ofta av blödningar; som är konsekvensen.

Det är vad diabetesretinopati innebär och det enkla sättet är alltså att säga att det handlar om blödningar i näthinnan. Ska man förklara upplevelsen - och symptomen - av diabetesretinopati så är grumlig, dimmig syn vanligt. Likaså att man upplever att synfältet blir fullt av sotflagor som blockerar sikten. Det senare är följden av att ett nytt blodkärl - som bildats av kroppen för att ersätta ett skadat - spruckit; blodet från detta pressas ut i glaskroppen och ger de sotflagor vi talar om.

Viktigt att säga är att nya blodkärl är känsligare och spricker snabbare än vad ordinarie sådana gör. Vid diabetesretinopati så uppstår en syrebrist på näthinnan som en följd av blödningarna. Näthinnan kompenserar detta genom att bilda nya blodkärl och dessa är alltså av känsligare kvalitet och spricker lättare. Ett problem som regelbundna kontroller kan avhjälpa.

Regelbundna kontroller minskar riskerna för diabetesretinopati

Just diabetesretinopati är något som sällan ger symtom direkt. Det är ofta som man först ser det i samband med att de nämnda sotflagorna börjar synas som man söker sig till vården. Genom att regelbundet genomföra en ögonbottenundersökning så kan man upptäcka problem - och behandla - på ett tidigt stadie.

Vad gäller retinopati så är vanliga behandlingsformer följande: injektionsbehandling, laserbehandling och/eller en ögonoperation. Den senare - operationen - är den sista utvägen.

Vi ska tillägga att en ögonbottenundersökning är smärtfri och att den sker genom användningen av en speciell kamera. Undersökningen går fort och den är helt ofarligt.

Tänk på att din blodsockernivå påverkar vid köp av glasögon

Att vara diabetiker och stå inför att köpa glasögon innebär att en annan faktor måste tas med i beräkningen: blodsockernivån. En diabetiker har ett svajigt blodsocker - det ligger i sjukdomens natur. Men, det är också ytterst individuellt och alla diabetiker har olika nivåer och olika variationer.

Det måste man ta hänsyn till i samband med en synundersökning i syfte att skaffa glasögon. Annars så finns en uppenbar risk att de glasögon man går hem med inte alls passar i vardagen - de passar för den nivå man hade vid utprovningen. Testa alltid blodsockernivån och se till att den ligger på en stabil nivå.

Kontaktlinser och diabetes

Även om du har diabetes så innebär detta inget hinder för att du ska kunna använda kontaktlinser. Man bör dock undvika dygnet-runt-linser eftersom en diabetikers hornhinna har ett något skörare skyddande cellskikt. Som diabetiker är man känsligare och behöver därför som kontaktlinsanvändare vara extra vaksam och boka in regelbundna kontroller hos en ögonläkare.

Kontaktlinser för diabetiker

Som avslutning dock. Just gällande linser så finns det möjligen en ljusning i sikte. Forskare i Sydkorea har med hjälp av töjbar elektronik utvecklat en mjuk lins speciellt för diabetiker (Källa: Science Advances). Det unika med denna kontaktlins - som ännu inte finns på marknaden - är att den mäter sockerhalten i bärarens tårar. Istället för att, som idag, sticka sig i fingret så får man larm av känsliga sensorer i linserna om blodsockret är för lågt. Även Google har tidigare (2014) presenterat en liknande kontaktlins med inbyggd elektronik (Källa: Google).

Detta kan innebära en stor revolution för alla diabetiker som får en lättare och behagligare vardag där man slipper ett moment i hanteringen av sjukdomen man har.

Vanliga frågor om diabetes och synen

 • Kan man använda linser när man är diabetiker?

  Diabetes i sig är inget hinder för användning av kontaktlinser, man bör dock vara extra noga med att regelbundet kontrollera sina ögon hos en ögonläkare.

 • Vilka kontaktlinser passar bäst för mig som har diabetes?

  Endagslinser, veckolinser eller månadslinser som tas ut och rengörs varje kväll.

 • Vad är diabetesretinopati?

  Diabetesretinopati är blödningar i näthinnan som orsakas av för högt blodsocker.

 • Vilka ögonsjukdomar är vanligare hos diabetiker?

  Som diabetiker löper man ökad risk för att drabbas av diabetesretinopati, grå starr (katarakt) och grön starr (glaukom).

 • 1.
 • 364 kr364
 • Mister Spex

Prisjämför fler Biofinity linser


Fråga vår optiker

Alltomlinser.se

Om oss | Kontakta oss | Experter | Tipsa en vän | Nyhetsbrev | Sitemap | Öppet köp | Press | Cookies | GDPR

Alltomlinser.se är en oberoende informationssida om kontaktlinser,
inte associerad med någon leverantör eller återförsäljare av linser.

Copyright © 2006-2024 Alltomlinser.se - All Rights Reserved.


Följ oss på FacebookFölj oss på Instagram