Alltomlinser.se - Kontaktlinser i Sverige Lensshopper.co.uk - Contact Lenses in the United Kingdom Kontaktlinsenguide.de - Kontaktlinsen in Deutschland Lensshopper.com - Contact Lenses in the United States Lentillesdecontactonline.fr - Lentilles de Contact en France Nettilinssit.fi - Piilolinssit Lentiacontattoonline.it - Lenti a Contatto in Italia Kontaktlinseronline.no - Kontaktlinser i Norge Lensshopper.nl - Contactlenzen

https://www.alltomlinser.se/Allt om Linser ⤏ 
Synfelsynfel.asp ⤏ 
Inlärningssvårigheter och nedsatt syn
Facebook Instagram

Inlärningssvårigheter och nedsatt syn

Vikten av god syn kan inte underskattas varken för barn eller vuxna. En vuxen person har oftast förmågan att uttrycka när synen inte är så bra som den borde vara och kan därför vidta åtgärder för att korrigera synfelet innan det blir ett för stort problem. Barn har dock inte samma förmåga att uttrycka vad de kan och inte kan se, eller hur skarpt de kan se föremålet.

Innehåll artikel

I vissa fall kanske de inte ens vet att de inte ser saker så skarpt som de borde göra. Detta medför stora svårigheter för barnet eftersom inlärningsverktyg som datorer, bilder och böcker är visuella medier. När det blir uppenbart att barnet har svårt med inlärning borde de första misstankarna för föräldrar och lärare att barnet har synsvårigheter på nära håll. En ordentlig synundersökning av optiker måste göras. Det räcker inte med en test av synen på långt håll. Ibland går det enkelt att lösa genom att skaffa ett par glasögon till barnet men det kan också vara ett mer komplicerat problem som kräver större uppmärksamhet.

Inlärningssvårigheter och nedsatt syn

Skillnaden mellan synfel och inlärningsstörningar

Det första som föräldrar och lärare bör känna till är att det är skillnad mellan inlärnings-svårigheter som beror på synfel och andra inlärningsstörningar. Det är en viktig skillnad. När synsvårigheter försämrar ett barns prestation i skolan är det inte för att det har svårt att lära sig, utan för att oförmågan att se skarpt gör att barnet inte kan utnyttja sin fulla förmåga, energin går åt till att försöka se.

Specifika inlärningsstörningar är annorlunda. Dessa typer av störningar begränsar barnets förmåga att tala, läsa, lyssna, skriva eller tänka som andra barn. Det behöver inte betyda att barnet har en utvecklingsstörning, men betyder inte heller att personen har problem som främst uppstår på grund av nedsatt syn eller hörsel.

Det förekommer dock att barn har ett synfel och en inlärningsstörning samtidigt. I detta fall kommer en korrigering av synfelet göra att barnet ser klarare men inlärningssvårigheterna kvarstår. Föräldrar måste därför ta reda på alla orsaker till att barnet har svårt att lära sig saker. För detta krävs hjälp från lärare, optiker och barnläkare. Genom att undersöka alla potentiella orsaker ökar sannolikheten att föräldrarna upptäcker den verkliga orsaken till svårigheterna och kan se till att barnet får rätt slags stöd.

Skilja mellan olika slags synfel

För att förstå inlärningssvårigheter som beror på synfel är det viktigt att synförmågan skapas av ögonen och tolkas i hjärnan som samarbetar. Synfel kan därför ha olika orsaker. Ofta beror det på hur ögat bryter ljuset, men det kan också bero på hur bilderna från ögonen tolkas i hjärnan. Detta resulterar i olika slags synfel som ger olika typer av symptom och svårigheter vid inlärning.

Skilja mellan olika slags synfel

Den vanligaste typen av synfel som påverkar ett barns förmåga att läsa är brytningsfelen översynthet och astigmatism. Vid dessa problem klarar barnet ofta att läsa på en syntavla. medan närsynthet ger problem att se på långt håll och har svårt att läsa på en syntavla Vanligtvis räcker det med glasögon eller kontaktlinser för att korrigera dessa synfel. I vissa fall kan dock synsvårigheter bero på ögonhälsoproblem som måste behandlas på andra sätt.

Andra synfel kan orsakas på grund av problem med specifika funktioner hos ögonen. Till exempel kan man ha svårt att koordinera båda ögonen när man läser. Andra problem är att man har svårt att ackommodera, det vill säga anpassa ögonen efter olika avstånd, eller att ha svårt med ögonens finmotorik. I så fall kan barnet mycket väl läsa hela syntavlan men samtidigt klaga på problem som dubbelseende, ansträngda ögon eller huvudvärk.

När ett barn har perceptionsstörningar är personen oförmögen att tolka det de ser. Det betyder att när barnet ser ett föremål så kan hjärnan inte identifiera det med eller relatera det till föremål som setts tidigare. När barnet besöker en optiker för en rutinundersökning undersöker optikern ofta bara om det finns brytningsfel eller problem med ögonhälsa. Det är viktigt att bekräfta att optikern också söker efter funktionsstörningar och perceptionsstörningar, särskilt om man misstänker att synen är orsaken till barnets inlärningssvårigheter. En annan sak optiker bör undersöka är färgseendet. Det brukar inte kopplas till inlärningsstörningar, men det kan vara ett problem särskilt för yngre barn då färger ofta används som ett hjälpmedel i undervisningen.

Känna igen symptomen

Ofta kan yngre barn inte förstå att deras syn är annorlunda än hos andra barn. För dem är suddig eller annan oklar syn normalt. I andra fall kan äldre barn låta bli att tala om sina problem därför att de skäms och vill slippa bära glasögon. Det finns dock vissa symptom som tyder på att det kan finnas problem med synen. När barnet läser kan det hålla materialet för nära, gnida ögonen, blinka fort eller helt avstå från att läsa. Barn med synfel kan också läsa långsamt, hoppa över ord eller blanda ihop ord som är lika. De kan luta eller vrida huvudet åt något håll när det ser på föremål, klaga på huvudvärk, dubbelseende eller ha bristande koncentrationsförmåga.

Känna igen symptomen på synfel

När barnet har svårt att lära sig och uttrycker något eller flera av dessa symptom behövs en genomgående synundersökning av optiker med vidareutbildning. Helst bör man söka tid hos optiker som har erfarenheter av inlärningsstörningar orsakade av synfel. Om man inte finner något synfel bör föräldrar vara beredda på en fortsatt utredning av barnets inlärningssvårigheter. I så fall får man söka tid hos en specialist som undersöker om det finns andra störningar som till exempel dyslexi.

Hur man löser inlärningsstörningar kopplade till synproblem

När det väl har bevisats att barnets inlärningssvårigheter beror på dålig syn kommer optikern att hjälpa föräldrar att hitta det bästa sättet att behandla orsaken till synproblemen. Ofta handlar det om att ordinera glasögon eller kontaktlinser som korrigerar det specifika brytningsfelet, till exempel glasögon som gör det lättare att läsa genom att minska ögats stress. Om barnet har andra inlärningstörningar vid sidan av synfelet bör samarbete mellan föräldrar, läkare och lärare ge bäst resultat.

Synträning är ett alternativ optiker kan välja om det rör sig om ett problem som inte kan korrigeras med hjälp av glasögon eller kontaktlinser, till exempel bristande förmåga att fokusera, dåligt synminne eller dålig binokulär syn. I så fall använder man ett individuellt program som förbättrar olika synfunktioner nödvändiga för inlärningen. Till detta kan man till exempel använda specialiserade datorer, prismor eller särskilda linser. Vad än orsaken är till att synen är nedsatt är det viktigt att föräldrarna talar med sina barn så att de förstår att det inte är något de behöver skämmas över.

För mer information:

Inlärningssvårigheter
Författare: Håkan Nyman, Dr Med, leg psykolog, spec i neuropsykologi
Publicerad: Psykologiguiden.se

Terminologin har varierat, men tillstånd som liknar adhd har beskrivits sedan 1800-talets början.
Författare: Jenny Hermansson
Publicerad: Karolinska Institutet

Neuropsykiatriska funktionshinder hos barn och ungdomar.
Författare: Professor Christopher Gillberg, Avd för barn- och ungdomspsykiatri - Göteborgs Universitet
Överläkare, med dr Henrik Söderström, Avd för barn- och ungdomspsykiatri - Göteborgs Universitet
Publicerad: Internetmedicin.se

Hjärnans hårda skola
Författare: Ola Danielsson
Publicerad: Medicinsk Vetenskap nr 3/2011

Vetenskap, beprövad erfarenhet och humbug
Författare: Peter af Trampe, Bodil Andersson
Publicerad: Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift

  • 1.
  • 207 kr207
  • Mister Spex

Prisjämför fler Focus Dailies linser
kontaktlinser och makeup
Vi ger dig våra bästa tips & råd om barnglasögon.
» Läs mer


Barn och kontaktlinser
Vid vilken ålder kan barn börja använda linser?
» Läs mer

Fråga vår optiker

Alltomlinser.se

Om oss | Kontakta oss | Experter | Tipsa en vän | Nyhetsbrev | Sitemap | Öppet köp | Press | Cookies | GDPR

Alltomlinser.se är en oberoende informationssida om kontaktlinser,
inte associerad med någon leverantör eller återförsäljare av linser.

Copyright © 2006-2024 Alltomlinser.se - All Rights Reserved.


Följ oss på FacebookFölj oss på Instagram