Alltomlinser.se - Kontaktlinser i Sverige Lensshopper.co.uk - Contact Lenses in the United Kingdom Kontaktlinsenguide.de - Kontaktlinsen in Deutschland Lensshopper.com - Contact Lenses in the United States Lentillesdecontactonline.fr - Lentilles de Contact en France Nettilinssit.fi - Piilolinssit Lentiacontattoonline.it - Lenti a Contatto in Italia Kontaktlinseronline.no - Kontaktlinser i Norge Lensshopper.nl - Contactlenzen

https://www.alltomlinser.se/Allt om Linser ⤏ 
Synfelsynfel.asp ⤏ 
Färgblindhet
Facebook Instagram

Färgblind? - Information om färgblindhet och färgblindhetstest

Färgblindhet är ett vanligt tillstånd där ögat har svårt att urskilja vissa färger. En person som är färgblind upplever ofta problem med att skilja på färger som gul, röd, blå eller grön. Vanligast är en svårighet att särskilja färgerna röd och grön, problem med att urskilja olika nyanser av rött är också en vanlig form av färgblindhet.

Innehåll artikel

Färgblindhet innebär en brist i ögats förmåga att uppfatta vissa färger, det vill säga ett defekt färgseende och har inget att göra med någon form av blindhet. En färgblind person kan alltså ha perfekt synskärpa.

Färgblind

Detta synproblem förekommer främst bland män och orsakas av en recessiv X-gen. Kvinnor är naturliga bärare av den defekta genen men är sällan själva färgblinda, eftersom de har två X-kromosomer där den normala tar ut den defekta. Mödrar för alltså ofta över genen till sina söner men har sällan själva några symptom. Färgblindhet bland kvinnor förekommer endast när den defekta genen överförs från far till dotter samt när modern också är bärare, färre än en procent av kvinnorna är färgblinda jämfört med över fyra procent av männen.

Defekta celler orsak till färgblindhet

Färgblindhet har sin grund i defekta celler i ögats näthinna. Näthinnan består av ljuskänsliga tappar och stavar längs ögats bakre vägg som förvandlar det vi ser till signaler som skickas till hjärnan för tolkning. Här finns även speciella celler som används vid dagsljus och vars funktion är att uppfatta färg. De cellerna, som kallas för tappar, är av tre slag; de som är känsliga för röd-gult, grönt och blå-violett ljus. Genom att informationen från dessa celler sätts ihop i olika kombinationer kan vi se ett spektrum av uppm till flera miljoner nyanser. Men när någon eller flera av de tre typerna av celler inte fungerar som de ska, uppstår färgblindhet. Skulle alla tre tapparna vara defekta, något som är väldigt ovanligt, går det endast att urskilja olika former av grått.

Botemedel mot färgblindhet

Det finns inte något botemedel mot färgblindhet om den är genetiskt nedärvd. Personer med denna syndefekt har det genom hela livet, oftast utan större obehag. Vanligtvis lär sig den färgblinde att kompensera sin färgblindhet genom att associera färgerna med olika objekt, t.ex. kan man som färgblind köra bil eftersom problemet med att urskilja de olika färgerna på trafikljusen kompenseras av att man vet i vilken ordning de sitter. Vissa yrken som pilot får emellertid den färgblinde välja bort. Det finns fall där skada på näthinnan eller sjukdom har lett till nästan total färgblindhet då man endast ser i svart och vitt, men den formen av färgblindhet är som sagt mycket ovanlig.

Vanliga symptom vid färgblindhet

Vanliga symptom för färgblindhet är, som vi nämnt ovan, en oförmåga att urskilja färgerna röd, grön, blå eller gul. Om du har problem med dessa färger föreslår vi att du bokar tid med din optiker för en ögonundersökning. Passa även på att göra vårt färgblindhetstest nedan. OBS! Det bör dock noteras att skärmens färginställningar kan påverka utgången av testet.

Vanliga frågor om färgblindhet

 • Är färgblindhet ärftligt?

  Ja det är nästan alltid medfött och ärftligt, men det finns även ögonsjukdommar och mediciner som kan påverka ditt färgseende.

 • Stämmer det att det är vanligare att män är färgblinda?

  Ja det stämmer. 1 av 12 pojkar föds färgblinda, för flickor är motsvarade siffra färre än 1 av 100.

 • Vilken är den vanligaste formen av färgblindhet?

  Vanligast är protanopi och deuteranopi, vilka är en form av röd-grönblindhet. Detta innebär att man inte kan se skillnad mellan rött och grönt.

 • Vad menas med Akromatopsi?

  Med akromatopsi menas att man inte ser några kulörta färger, allt man ser är i gråskala.

 • Kan man korrigera färgblindhet med glasögon eller linser?

  Nej tyvärr är det inte möjligt att korrigera färgblindhet med linser eller glasögon.

 • 1.
 • 207 kr207
 • Mister Spex

Prisjämför fler Focus Dailies linser


Färgblindstest

Färgblindhetstest (1/8)

Numret är 12 vid både normalseende och färgblindhet.

Färgblindhetstest (2/8)

Numret är 5. Du som är färgblind kommer ha svårt att utläsa något nummer alls.

Färgblindhetstest (3/8)

Numret är 8. Du som är helt färgblind kommer inte att se något nummer alls.

Du med röd-grönt färgseende kommer att se nummer 3.

Färgblindhetstest (4/8)

Numret är 5. Du som är helt färgblind kommer inte att se något nummer alls.

Du med röd-grönt färgseende kommer se nummer 2.

Färgblindhetstest (5/8)

Numret är 26 vid normalseende, nummer 6 vid rött färgseende (protanomali), numren 2 och 6 i klar form vid mindre rött färgseende, nummer 2 vid grönt färgseende (deuteranomali) och båda numren vid mindre grönt färgseende.

Färgblindhetstest (6/8)

En linje i blå-grönt och gul-grönt går mellan de båda X:en. Vid röd-grönt färgseende syns endast den blå-gröna linjen. Vid full färgblindhet syns ingen linje alls.

Färgblindhetstest (7/8)

En orange linje går mellan de två X:en. Vid de flesta avvikande sorters färgseende kan linjen varken urskiljas eller följas.

Färgblindhetstest (8/8)

En klar orange linje går mellan de två X:en. Vid alla typer av färgblindhet är linjen synlig.
Endagslinser
Biotrue OnedayBiotrue Oneday
227 kr
Lenson
Biomedics 1 Day Extra ToricBiomedics 1 Day Extra Toric
275 kr
Lenson
Dailies Total 1 For AstigmatismDailies Total 1 For Astigmatism
1.225 kr
Lenson

Fråga vår optiker

Alltomlinser.se

Om oss | Kontakta oss | Experter | Tipsa en vän | Nyhetsbrev | Sitemap | Öppet köp | Press | Cookies | GDPR

Alltomlinser.se är en oberoende informationssida om kontaktlinser,
inte associerad med någon leverantör eller återförsäljare av linser.

Copyright © 2006-2024 Alltomlinser.se - All Rights Reserved.


Följ oss på FacebookFölj oss på Instagram