Alltomlinser.se - Kontaktlinser i Sverige Lensshopper.co.uk - Contact Lenses in the United Kingdom Kontaktlinsenguide.de - Kontaktlinsen in Deutschland Lensshopper.com - Contact Lenses in the United States Lentillesdecontactonline.fr - Lentilles de Contact en France Nettilinssit.fi - Piilolinssit Lentiacontattoonline.it - Lenti a Contatto in Italia Kontaktlinseronline.no - Kontaktlinser i Norge Lensshopper.nl - Contactlenzen

  Start
  Synfel - Färgblindhet
Facebook Instagram

Färgblindhet

Färgblindhet är ett vanligt tillstånd där ögat har svårt att urskilja vissa färger. En person som är färgblind upplever ofta problem med att skilja på färger som gul, röd, blå eller grön. Vanligast är en svårighet att särskilja färgerna röd och grön, problem med att urskilja olika nyanser av rött är också en vanlig form av färgblindhet. Färgblindhet innebär en brist i ögats förmåga att uppfatta vissa färger, det vill säga ett defekt färgseende och har inget att göra med någon form av blindhet. En färgblind person kan alltså ha perfekt synskärpa.
Färgblind

Detta synproblem förekommer främst bland män och orsakas av en recessiv X-gen. Kvinnor är naturliga bärare av den defekta genen men är sällan själva färgblinda, eftersom de har två X-kromosomer där den normala tar ut den defekta. Mödrar för alltså ofta över genen till sina söner men har sällan själva några symptom. Färgblindhet bland kvinnor förekommer endast när den defekta genen överförs från far till dotter samt när modern också är bärare, färre än en procent av kvinnorna är färgblinda jämfört med över fyra procent av männen.

Problemet har sin grund i defekta celler i ögats näthinna. Näthinnan består av ljuskänsliga tappar och stavar längs ögats bakre vägg som förvandlar det vi ser till signaler som skickas till hjärnan för tolkning. Här finns även speciella celler som används vid dagsljus och vars funktion är att uppfatta färg. De cellerna, som kallas för tappar, är av tre slag; de som är känsliga för röd-gult, grönt och blå-violett ljus. Genom att informationen från dessa celler sätts ihop i olika kombinationer kan vi se ett spektrum av uppm till flera miljoner nyanser. Men när någon eller flera av de tre typerna av celler inte fungerar som de ska, uppstår färgblindhet. Skulle alla tre tapparna vara defekta, något som är väldigt ovanligt, går det endast att urskila olika former av grått.

Botemedel mot färgblindhet

Det finns inte något botemedel mot färgblindhet om den är genetiskt nedärvd. Personer med denna syndefekt har det genom hela livet, oftast utan större obehag. Vanligtvis lär sig den färgblinde att kompensera sin färgblindhet genom att associera färgerna med olika objekt, t.ex. kan man som färgblind köra bil eftersom problemet med att urskilja de olika färgerna på trafikljusen kompenseras av att man vet i vilken ordning de sitter. Vissa yrken som pilot får emellertid den färgblinde välja bort. Det finns fall där skada på näthinnan eller sjukdom har lett till nästan total färgblindhet då man endast ser i svart och vitt, men den formen av färgblindhet är som sagt mycket ovanlig.

Vanliga symptom för färgblindhet är, som vi nämnt ovan, en oförmåga att urskilja färgerna röd, grön, blå eller gul. Om du har problem med dessa färger föreslår vi att du bokar tid med din optiker för en ögonundersökning. Passa även på att göra vårt färgblindhetstest nedan. OBS! Det bör dock noteras att skärmens färginställningar kan påverka utgången av testet.

  • 1.
  • 142 kr142
  • YourLenses
  • 2.
  • 143 kr143
  • Netlens.sePrisjämför fler Focus Dailies linser här

Prova vårt färgblindhetstest

Du behöver Flash player för att använda vårt Färgblindtest.
Med detta testet kan du kontrollera om du är färgblind.
Du kan ladda ner Flash här!


Läs mer om tävlingen >

Fråga vår optiker

Annonser!Partners!
Synskadades Riksförbund